SPI/KAFA

SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM / KELAS AL QURAN DAN FARDU AIN (SPI / KAFA) .

Sekolah Pendidikan Islam dan Kelas Al Quran Dan Fardu Ain (SPI / KAFA ) bersesuaian dengan program perlaksanaan daripada JAKIM yang bermatlamat yang sama dengan SPI tetapi di bawah penyeliaan berbeza.

Bilangan Sekolah / Pusat, Kelas, Murid, Guru dan Penyelia 2009

BIL DAERAH BIL. PENYELIA BIL.

PUSAT

BIL.

KELAS

BIL.

MURID

BIL.

GURU

1. LANGKAWI 3 28 131 3438 105
2. KUBANG PASU 3 50 300 8654 300
3. KOTA SETAR 5 80 494 12065 494
4. PADANG TERAP 3 19 182 4609 182
5. PENDANG 3 35 253 6423 246
6. YAN 2 22 184 4158 183
7. KUALA MUDA 4 69 380 11450 369
8. SIK 3 21 200 5695 200
9. BALING 4 45 360 10396 352
10. KULIM 3 35 200 6515 200
11. BANDAR BAHARU 1 16 106 2915 102
12. JABATAN 4 2
JUMLAH 38 420 2790 76318 2735

Bilangan Guru Mengikut Kategori

A B C JUMLAH
743 714 1258 2715

Sistem Persekolahan Sekolah Pendidikan Islam (SPI)

Sekolah Pendidikan Islam (SPI) bermula dari murid-murid Tahun Dua sekolah rendah kebangsaan sehingga Tahun Lima. Kurikulum yang dipakai di sekolah ini ialah kurikulum yang selaras dengan JAKIM dan JHEAIK.

Perkhidmatan Guru Sekolah Pendidikan Islam

Perkhidmatan Guru SPI / KAFA di sekolah berdasarkan perkhidmatan Sementara dan tidak berpencen.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: